hl house

nemza

lobo
  Průkazy energetických
  náročností budovy (PENB)
 

Průkaz energetické  náročnosti budovy

 

Od 1. 1. 2013 je dle novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi povinností vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy při každém prodeji či pronájmu budovy.

Co je Průkaz energetické náročnosti budovy:

Průkazy energetických náročností budovy jsou hodnotícím dokumentem a obsahují informace o energetické náročnosti vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem – vyhláškou 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. Součástí hodnocení jsou energie potřebné k topení, chlazení, ohřevu vody, větrání, osvětlení.


Obsah průkazu energetické náročnosti budovy:

Průkaz energetické náročnosti obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění.

Klasifikace energetické náročnosti budovy obsahuje třídy A – G a jejich hranice. Vyhovující jsou třídy A až C. Zařazení do tříd nižších (D-G) neznamená pro vlastníka nemožnost dům prodat či jinak do něj investovat, je to pouze informace pro kupujícího, že provoz nemovitosti bude energeticky náročnější


penb
Třída energetické náročnosti budovySlovní vyjádření energetické náročnosti budovy
AMimořádně úsporná
BÚsporná
CVyhovující
DNevyhovující
ENehospodárná
FVelmi nehospodárná
GMimořádně nehospodárná

Kdy potřebuji Průkaz energetické náročnosti budovy:

Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí dokumentace při výstavbě nové budovy a při změnách dokončených budov větších než 1000m2 podlahové plochy. Rovněž je nezbytné ho zpracovat při prodeji a pronájmu budov nebo jejích částí. Stáří energetických průkazů nesmí být více jak 10 let.


Podklady pro PENB

Stavební projektová dokumentace, ze které bude patrné tvarové uspořádání objektu, skladby všech obalových konstrukcí, dále popis výplní otvorů (okna, střešní okna, dveře, vrata apod.), jedná se zejména o:

 • situace s orientací ke světovým stranám
 • technická zpráva
 • půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností
 • pohledy na objekt ze všech stran
 • min 1 x řez objektem
 • skladby jednotlivých konstrukcí (podlahy, stěny, okna, stropy atd.)

Technická projektová dokumentace, ze které bude patrný způsob řešení technických zařízení, zejména se jedná o:

 • zdroj vytápění a přípravy TV
 • typ otopné soustavy
 • způsob regulace zdroje a otopné soustavy
 • u instalace řízeného větrání popis vzduchotechnického zařízení
 • popis zařízení u instalace aktivního chlazení
 • popis u instalace solárního systému pro výrobu tepla nebo elektřiny

Veškeré podklady musí odpovídat skutečnému stavu stavby, v případě dokumentace pro stavební povolení finálnímu návrhu!


V případě, že nejsou podklady kompletní, nebo úplně chybí, musí nemovitost navštívit a prohlédnout technik, včetně zajištění veškerých podkladů.