hl house

nemza

lobo

Inspekce  nemovitostí

 
Co je inspekce nemovitosí

Jedná se o odbornou činnost, která pomáhá účastníkům realitního obchodu analyzovat skutečný technický i právní stav nemovitostí a tím předejít nežádoucím situacím. Výstupní elaborát napomáhá nejen v rozhodovací činnosti kupujícího nebo prodávajícího, ale především zvyšuje důvěru mezi oběma obchodními partnery.

Pro koho je inspekce nemovitostí určena
  • Pro kupující, kteří získají do ruky mocný nástroj, pomocí něhož mohou přesně identifikovat, co za své peníze dostanou
  • Pro prodávající, kteří díky tomuto materiálu získají na důvěryhodnosti a důkaz transparentního prodeje.
  • Pro realitní kanceláře, kteřé získají konkurenční výhodu díky jednoznačné transparentnosti prodeje.
Technická inspekce nemovitostí

Základní statická kontrola

Bude provedena základní statická kontrola – odhalení a analýza posunů a deformací staveb. Kontrola rozsahu a významu trhlin v objektu včetně základní kalkulace nákladů na odstranění vad a poruch.


Energetika

V současné době jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících koupi nemovitostí, který je velmi často kupujícími opomíjený a podceňovaný. Nejvýraznějším podílem ke spotřebě energií přispívá bezesporu vytápění nemovitosti. V této kategorii jsou prověřovány veškeré prvky mající na energetickou spotřebu nemovitosti vliv.


Jedná se o:

  • Způsob vytápění a jeho technický stav
  • Kontrola stavu účinnosti otopné soustavy
  • Kontrola a analýza obálky budovy (tepelné mosty, stěny, výplně atd)

Izolace proti vlhkosti

Analýza konstrukcí a mechanismů zabraňujících vnikání vlhkosti do nemovitosti, kontrola vodorovných a svislých hydroizolací, jejich vzájemné napojení + kontrola náchylných oblastí. Analýza odvodu dešťové vody od objektu + návrh a kalkulace odstranění.


TZB

Kontrola provedení instalací
Vytápění, vzduchotechnika, rozvody plynu, vody, kanalizace
Kontrola elektrotechnických rozvodů
Měření a regulace, kontrola technického stavu rozvodů


Podlahy a stěny

Kontrola rovinnosti a sklonu povrchů podlah a stěn, kontrola kvality provedení omítek a podlah – dilatace, kontrola poškození povrchů.


Požární bezpečnost a ochrana zdraví

Kontrola provedení vytápění a kontrola spalinové cesty, kontrola požárních odstupových vzdáleností. Kontrola odstupu spalných konstrukcí od komínového tělesa, vyvložkování komína + návrh řešení a základní kalkulace nákladů

Právní inspekce nemovitostí

Kontrola listu vlastnictví:

Kontrola a analýza listu vlastnictví nemovitosti, kontrola vlastnictví, analýza omezení či oprávnění váznoucích na nemovitostech


Přístup k nemovitostem:

Kontrola příjezdových komunikací + ošetření či vyřešení právního příjezdu k nemovitostem.


Potenciální nebezpečí:

Kontrola a analýza zadlužení nemovitosti či majitele nemovitosti


Inženýrské sítě a infrastruktura:

Kontrola napojení stavebního pozemku na inženýrské sítě včetně ověření zastavitelnosti pozemku a případných omezení.