hl house

nemza

lobo
  Vaše  objednávka
 

Kliknutím na typ, účel a předmět nacenění zjistíte cenu ocenění..


Znalecké posudky  a odhady

 

 Typ ocenění:

Znalecký posudek
Odhad obvyklé ceny

 Účel ocenění:

Vypořádání spoluvlastnictví či podklad pro dědictví
Podklad pro určení daní a poplatků
Nepeněžitý vklad do společnosti
Soudní spory, exekuce, dražby
Vypořádání pro dědické řízení
Podklad pro prodej nemovitosti
Jiné účely

 Předmět ocenění:

Rodinný dům
Rekreační nemovitost
Bytová jednotka
Garáž
Pozemek
Jiné


Kompletní ceníky ke stažení zde.